Logotyp Mats Wåhlin AB

SPECIALUTRUSTNING & FORDON

Specialutrustning och fordon för tunnelmiljö och slutna utrymmen 


För att kunna verka i de miljöer vi arbetar i har vi på Mats Wåhlin AB tagit fram specialutvecklade och anpassade fordon samt annan utrustning. Vi bygger om och testar dessa i egen regi för att vara säkra på funktion i vår miljö.


 • Avant anpassad för tunnelmiljö
  • Borrigg
  • Skopa special utformad för avloppstunnel
  • Skrotverktyg
 • Argo anpassad för tunnelmiljö
 • Polaris eldriven
 • Brokk dieseldriven, anpassad för entreprenader i trånga utrymmen
 • Weideman anpassad för tunnelmiljö
 • Minigrävare 2 och 4 ton anpassade för tunnelmiljö
 • Dykbåt liten
 • Dykbåt Liston, Utrustad med kran, radar , sonar, URW, senaste kartläggningsverktygen.
 • Vinschar
 • Special verktyg typ svets och kapverktyg
 • EX verktyg för att kunna verka i explosiv miljö

Specialutrustning och fordon i bilder