Logotyp Mats Wåhlin AB

ENTREPRENAD

Entreprenader i tunnelmiljö och slutna utrymmen 


Vi på Mats Wåhlin AB löser våra kunders problem i slutna utrymmen, där det oftast är långa inträngningsvägar och kontaminerad miljö. Med vårt säkerhetstänk, special och anpassad utrustning kan vi genomföra entreprenader samt andra uppdrag på ett snabbt och effektivt sätt.


Vi agerar även säkerhetspersonal för bolag som har behov av att verka i denna miljö. Med gedigen utbildning och utrustning kan vi garantera deras säkerhet.


 • Sanering i tunnel och slutna utrymmen
 • Rensning i tunnel och slutna utrymmen
 • Gjutning
 • Bygga och reparera
 • Kartering i tunnel och slutna utrymmen
 • Inmätning av tunnel och slutna utrymmen
 • Bergkunnig besiktning i tunnel och slutna utrymmen
 • Skrotning
 • Reparationer i slutna utrymmen
 • Ex miljö
 • Rödzon
 • Montering av rör och fiberkabel i slutna utrymmen
 • Säkerhets och räddningspersonal vid arbeten i rör, tunnel och slutna utrymmen

Några exempel på entreprenaduppdrag

Omleda, torrlägga och rensa


Stort omledningsarbete av huvudspillvattenledning för att kunna torrlägga och rensa huvudledning för Stockholm Vatten och Avfall.

Gjuta för att rädda borrhål


Ta sig in cirka 150 meter i ett rör på 80 cm i diameter för att gjuta och rädda ett borrhål i Upplands Väsby.

Besiktiga, inspektera och filma


Med hjälp av våra amfibiefordon besiktiga, inspektera och filma hela ledningsnätet för Käppala.  


Inspektera och
rensa


Med hjälp av våra avancerade Avantfordon göra inspektion och rensning av sediment i en tunnel som ingen varit nere i på 30 år i Sollentuna.


Entreprenad i bilder