Logotyp Mats Wåhlin AB

SPECIALISTER INOM KOMPLICERADE DYK- OCH TUNNELARBETEN

OM OSS


Vi är en dyk- och entreprenadfirma som fokuserar på uppdrag där det är långa inträngningsvägar och kontaminerade miljöer.

Vad vi gör


Vi är specialister inom och bedriver entreprenadrörelse för dyk- och tunnelarbeten i stängda utrymmen och underjordsanläggningar med långa komplicerade inträngningsvägar.

 

Vi löser våra kunders problem i slutna utrymmen, där det oftast är långa inträngningsvägar, samt kontaminerade miljöer. Med vårt säkerhetstänk och specialanpassade utrustning kan vi genomföra entreprenader samt andra uppdrag på ett snabbt och effektivt sätt. 


Vi agerar även säkerhetspersonal för bolag som har behov av att verka i denna miljö. Med gedigen utbildning och utrustning kan vi garantera deras säkerhet.

Grymt bra team med bra bemötande och fantastisk kunskap!